(Македонски) ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА СЛИКОВНИЦА 02/2018

Волонтерски Центар Скопје во рамки на проектот “Без расправање“( финансиран од Фондацијата Отворено
Општeство Македонија во рамки на програмата младински иницијативи ) има потреба од набавка на услуги за печатење и дизајн на сликовница.
 
Вашите понуди доставете ни ги на vcs_contact@yahoo.com најдоцна до 20.11.2018, до 16:00 часот.
 
Во продолжение Ви доставуваме покана за доставување понуди за набавка на услуги за печатење и издавање на Сликовница. 
 
За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на емаил адреса vafire@vcs.org.mk Мухареми Вафире, најдоцна до 16.11.2018 година до 16:00 часот, проектен координатор.
 
Во очекување на вашите понуди, се најдобро.
Покана за доставување понуди_печатење и дизајн