(Македонски) ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКИ РАЗМЕНИ ВО РОМАНИЈА!

Почитувани,

Ви објавуваме повици  за учесници на младински размени во Романија. Во прилог можете да најдете повеќе информации за младинските размени и начинот на аплицирање.

1. Повик за 2 учесници на возраст 17 до 27 години, на младинска размена со наслов “BLUE WHALES ARE EVERYWHERE !” која ќе се одржи во периодот од 8 до 17 Мај 2018г. во Сарата Монтеору, Романија.

Детали за проектот”BLUE WHALES ARE EVERYWHERE !”

The context of the project is increasing of cases of electronic violence at all levels of age.Aim of the project is to increase security of using social networks by youngsters 17-27 years old and rise their role and responsibility in prevent and eliminate electronic violence and its effects.

The objectives are :

-to provide to 35 youngsters and 8 group leaders from 8 countries a common space to reflect on cultural diversity and European cooperation based of European democratic principles

-to identify-main factors that influence security of social networks and the risks that iresponsible users are exposed to

-increase awareness of youngsters on physical, mental and social effects produced by discrimination, hate speech and electronic violence in social networks

-to stimulate youngsters creativity by nonformal education methods ( roleplay,theater,media and video creation ) for identifying solutions to fight against electronic violence and to promote a tolerant and respectful attitude in social networks

The methodology will be based on nonformal education and will consist in games ,presentations ,role plays and theater ,workshops,visual campaign,intercultural evenings.

2.Повик за 4 (четири) слободни места за учесници на возраст од 18-25 и еден (1) од 25-29 години и еден (1) ЛИДЕР на група за кој нема старосна граница за младинската размена со наслов “ARTpreneurship ” која ќе се одржи  од 22 до 31 Мај 2018г. во Бузау и Сарата Монтеору, Романија. Приоритет имаат млади со уметнички и претприемнички интерес.

Детали за проектот “ARTpreneurship “

The context is linked with the problems of young artists to access labour market and business field  to promote and valorize their creations and products

Aim of the project is to increase access on labour market of young artists by enforce creativity, develop specific competences and apply successful models of artistic antreprenorship.

Доколку сте заинтересирани за некој од горенаведените проекти ве замолуваме да ни испратите ваша биографија на англиски јазик со име на проектот за кој аплицирате на нашата емаил адреса: vcs_contact@yahoo.com, најдоцна до Четврток 26 Април 2018 година!

Во очекување сме на вашите пријави.

Со Почит,

Тимот на ВЦС