You are currently viewing Volunteers Centre Skopje Annual Report 2018

Volunteers Centre Skopje Annual Report 2018

Прочитајте го нашиот извештај за 2018 година! Минатата година беше исполнета со многу нови и стари ликови, проекти и иницијативи организирани од Волонтерскиот Центар Скопје или во кои ние учествувавме. Погледнете го сега и дознајте повеќе…