You are currently viewing Кон ефективно хуманитарно волонтерство

Кон ефективно хуманитарно волонтерство

 

Проектот TEHV (Кон ефективно хуманитарно волонтерство) имаше за цел да ги обучи организациите домаќин на волонтери преку повеќекратни онлајн обуки за безбедност и заштита, политики (на пр. Безбедност, Заштита на податоците, Еднакви можности), Комуникација, Волонтерско управување, Менторство и ДРР (намалување на ризикот од катастрофи).

Кон ефективно хуманитарни волонтерство

Зошто организациите сакаат да бидат домаќини на волонтери?

„Сакаме да растеме заедно.”

„Тоа ќе ни помогне да вклучиме поразновиден опсег на вештини, искуства и знаења.”

„Да се ​​има волонтер ќе има клучна улога во воведување на Европа и Европските вредности во организацијата.”

„И покрај новата енергија што ја носат, тие носат многу квалитети со себе. Носат здив на свеж воздух и внесуваат многу нови идеи и иновации и ги споделуваат своите животи приказни.”

Зошто организациите сакаат да примат волонтери?