Тркалезни Маси во Штип и Битола

Волонтерски Центар Скопје успешно организираше и реализираше 2 Тркалезни Маси со работен наслов: „Подигнување на свеста на приватниот и јавниот сектор за релевантноста на учењето преку работа“, кои ги опфатија Источниот и Пелагонискиот регион. На Тркалезните Маси, 28-ми во Штип и 30 Ноември во Битола, покрај училишните координатори за учење преку работа, присуствуваа и преставници…

0 Comments