Национална работилница: „Лидерски вештини на Координаторите за УПР и асертивна комуникација”

Првата од трите последни годинешни активности за проектот: „Обезбедување квалитет за работата на координаторите за деловни врски“ беше успешно реализирана во изминатите два дена во Скопје. Станува збор за работилници според програмата: „Лидерски вештини на Координаторите за УПР и асертивна комуникација", намената за професорите од стручните училишта низ земјава. Проектот е финансиран од Австриското Федерално…

0 Comments