Национална Работилница за Вмрежување

Волонтерски Центар Скопје го организираше и спроведе овој настан на 20 и 21 Јуни 2022 година, во хотел Дрим, Струга, како дел од од штотуку започнатиот регионален проект „Обезбедување квалитет во работата на Координаторите за учење преку работа“.  Присуствуваа повеќе од 60 училишни координатори и директори од сите градови во Македонија, како и претставници од…

0 Comments