Прирачник за управување со волонтери во граѓански организации

Основната цел на Прирачникот за управување со волонтери во граѓанските организации е да им помогне и да им ја олесни работата со волонтерите на граѓанските организации. Предизвикот со кои се соочени граѓанските организации кои вклучуваат волонтери во своето работење е како на систематски и организиран начин да управуваат со волонтерите за тие да може да…

0 Comments