You are currently viewing Happy Europe Day !

Happy Europe Day !

Денес е “Денот на Европа”!

Шеесет и осум години по Шумановската декларација, нашиот континент ги слави своите заеднички идеали и вредности, интеграција и идентитет.

Како акредитирана организација на Европската комисија, долгогодишен корисник на програмата Еразмус + и здружение посветено на меѓукултурниот дијалог, прекуграничната соработка и транснационалните размени, Волонтерски Центар Скопје со гордост ви посакува Среќен Ден на Европа!