You are currently viewing EVS in Romania “KEY TO VOLUNTARISM”

EVS in Romania “KEY TO VOLUNTARISM”

Се бара волонтер за 12-месечен ЕВС проект во Романија!

Проектот нуди имплементација на ЕВС активности, каде што 8 волонтери со помалку можности ќе направат волонтерски активности во врска со општествените групи на 450 млади со помалку можности.

За повеќе информации за проектот симнете го инфо-пак-от

Аплицирајте преку испраќање на вашето CV и мотивационо писмо на: vcs_contact@yahoo.com до 5-ти март 2019.