You are currently viewing ЕВС активности: Сара

ЕВС активности: Сара

Работилници по “Пеење&Танцување” се одржуваат секоја седмица во Центарот за Социјални Иницијативи “Надеж”. Работилниците се одржуваат од страна на Сара, ЕВС волонтер од Франција во Волонтерскиот Центар Скопје така што секој петок децата вежбаат со Сара пеење и учат да играат фолклорни танци од разни европски земји. Ако сакате да им се придружите на нашите ЕВС волонтери и нивните активности слободно контактирајте не на следната е-маил адреса: vcs_contact@yahoo.com.