Дневен центар за деца на улица

Нашиот центар, ESC и граѓанските волонтери се вклучени во секојдневните активности во Центарот за деца,каде волонтерите можат да им помагаат на децата со училишни обврски, да организираат работилници, други забавни активности и да ги поддржуваат професорите. Но, исто така, Центарот повеќе би можел да се опише и како место за учење и игра, па нивна главна задача е да се заштитат правата на децата. Исто така, обезбедена е и храна и грижа за хигиената на дечињата. Освен директни активности со децата, ВЦС организира донации за храна, облека и училишен прибор за децата од Центарот. Следи нè на социјалните мрежи да бидеш информиран за тоа кога организираме донации!

Сегашни волонтери на ЕСК

Белен Дегин Догер

Турција

ПОУ Златан Сремец

Ние имаме блиска соработка со ПОУ: „Др Златан Сремец”, наш многу драг сосед – Основно училиште за деца со посебни потреби. Ако одбереш да волонтираш тука,ќе бидеш вклучен во повеќе училишни активности, како помагање во секојдневните обврски, креативни работилници, подигање на јавната свест и настани за собирање средства. Можеш да ги провериш деталите за овој проект овде и да нè контактираш ако си заинтересиран! Дали сакаш да го работиш твојот ESC-волонтерски проект со деца? Контактирај нè!