You are currently viewing Повик за Тренинг Курс во Албанија!

Повик за Тренинг Курс во Албанија!

Волонтерски Центар Скопје бара 5 млади луѓе и младински работници (18+) од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат во ”Volunteering connecting communities 2.0“.

Место: Драч, Албанија
Датум: 7.0616.06.2021

!! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19

Целта на овој тренинг е зајакнување на капацитетите на партнерските граѓански организации кои работат со млади луѓе со помалку можности, нивните корисници и волонтери во насока на волонтерскиот менаџмент. Планирање и спроведување на кампања за подигање на свеста за вредностите на волонтерската работа во локалните заедници и промоција на истата. Споделување на најдобрите практики, размена на стратегијата „знаете како“ и воспоставување на поблиска соработка со различни засегнати корисници..

За повеќе информации: погледнете го инфо-пакетот!

Партнери на проектот: Udruzenje “Mladi Volonteri”, Beyond Barriers, Волонтерски Центар Скопје, Asociatia Allons-y, Luventa

Технички детали:

Проектот е финансиран од ЕРАСМУС +, така што сите патни трошоци (до 180 евра) ќе бидат надоместени според прописите на ЕРАСМУС +. Храната и престојот ќе бидат обезбедени. Превозот ќе биде организиран од ВЦС.

Како да аплицирате?

 1. Испратете емаил на: vcs_contact@yahoo.com
 2. Наведете го името на проектот во предмет (на пр. Апликација за “Volunteering connecting communities 2.0“)

 3. Претставете се накратко и наведете за кој проект сте заинтересирани
 4. Закачете го вашето CV на англиски јазик
 5. Закачете го мотивационото писмо на англиски, со одговори барем на сл. прашања:
  • Кој сте вие?
  • На која возраст сте?
  • Зошто сакате да учествувате?
  • Како може да придонесете за проектот?

Краен рок за аплицирање: 4.06.2021

Пријавените кандидати ќе бидат известени по истекот на крајниот рок кога ќе биде направен конечниот избор.