You are currently viewing ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕР ВО УНГАРИЈА

ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕР ВО УНГАРИЈА

Волонтерски Центар Скопје објавува повик за волонтер 18+  на долгорочен ЕВС проект во Унгарија.

Проектот започнува во Јули 2019 година и ќе траее до јули 2020.

Волонтерите ќе имаат можност да ги развијат своите: дипломатски, менаџерски, организацски и мултикултурни способности.

Во рамки на проектот е покрено патувањетето, сместувањето и храната, здраствено осигурување и џепарлак.

Повеќе информации може да најдете тука: Piece_of_my_heart_infopack_july_pdf_1

Доколку сте заинтересирани да бидете дел од проектот испратете ваше CV и мотивационо писмо на англиски јазик на vcs_contact@yahoo.com најдоцна до 10-ти јуни 2019 година.