You are currently viewing Среднорочна обука во Белград

Среднорочна обука во Белград

Ние, Давид, Сара, Насера и Рафаел, отидовме во Белград за да учествуваме на тренинг. Направивме таму неколку активности поврзани со тековните проекти во Скопје, добивме неколку совети и разменивме искуства со други волонтери за можните потешкотии. Исто така, направивме работилници за она што го учевме и како ќе го искористиме ова знаење кога ќе се вратиме дома. Беше корисно да дознаам што е целта на нашиот волонтерски проект, за нас и за локалната заедница. Ни донесе некои интересни мисли и ни овозможи да се сретнеме многу луѓе и да си поминеме убаво.