Повик за волонтери во Естонија!

Волонтерски Центар Скопје е во потрага по волонтер од Македонија да земе учество на ЕСК проектот „Заедница на волонтери“ во Естонија. Има 10 отворени позиции во различни младински центри, градинки и центри за попреченост ширум Естонија. Сите проекти стартуваат во Септември 2020 година. Завршетокот ќе биде во Јуни, Јули, Август или Септември 2021 година, зависно…

0 Comments