Форум-театарот како алатка против социјалната опресија

Во периодот од 01.02.2023 до 10.02.2023 година, како претставник на Волонтерски Центар Скопје, учествував на обуката "Let’s break the breaking news" во Сарата-Монтеору во Романија, каде што преку комбинација на различни методи од домените на неформалното образование, театарот на опресираните и критичката теорија, вкупно 34 младински работници од 16 држави имаа можност да се запознаат…

0 Comments