Кон ефективно хуманитарно волонтерство

  Проектот TEHV (Кон ефективно хуманитарно волонтерство) имаше за цел да ги обучи организациите домаќин на волонтери преку повеќекратни онлајн обуки за безбедност и заштита, политики (на пр. Безбедност, Заштита на податоците, Еднакви можности), Комуникација, Волонтерско управување, Менторство и ДРР (намалување на ризикот од катастрофи). Кон ефективно хуманитарни волонтерство Зошто организациите сакаат да бидат домаќини…

0 Comments