Кон ефективно хуманитарно волонтирање (ТЕХВ)

Релевантноста на проектот и повикот е во рамките на избраните активности. Целта на проектот „Кон ефективно хуманитарно волонтирање“ (ТЕХВ) е да се изградат капацитети на седум организации од земји што не се членки на ЕУ, поточно од Кавказ, Западен Балкан и различни области на Азија. Капацитетите на овие организации ќе се градат и зајакнуваат во однос на сертификација, дисеминација, подготвеност и способност да одговорат на хуманитарни кризи, како и ефективно и одржливо управување со волонтери.

Целта ни е да ги зајакнеме капацитетите и еластичноста на ранливите и(ли) заедници од земјите што не се членки на ЕУ,  а се погодени од катастрофи. Исто така, имаме за цел да ги подобриме можностите за граѓаните на ЕУ да учествуваат во активности и операции за хуманитарна помош преку волонтирање.

Што се „EU Aid volunteers”?

“EU Aid volunteers” (EUAV – ЕУАВ) ги поддржуваат организациите за хуманитарна помош како практичен израз на солидарност со заедниците ранливи на хуманитарни кризи. Проектите на ЕУАВ, водени од партнери со седишта во и надвор од ЕУ, ги зајакнуваат капацитетите на организациите што не се во ЕУ, да се подготват и да одговорат на хуманитарни кризи, како и да го подобрат нивното управување со волонтери. ЕУАВ ги поврзува волонтерите и организациите од различни земји во заеднички проектни области како што се градење на отпорност, управување со ризик од катастрофи и поврзување за спасување, рехабилитација и развој. Учесниците на ЕУАВ не се распоредени во операции за реагирање на итни случаи, ниту во области на вооружен конфликт.

Поединци може да аплицираат за волонтирање и да учествуваат во хуманитарни проекти ширум светот.

Огласи за слободни работни места во ЕУАВ се објавуваат во текот на целата година.

Со финансирањето на ЕУАВ управува извршната агенција за образование, аудио-визуелна и култура на Европската комисија (EACEA).

Кој може да учествува?

Учесниците во програмата ЕУАВ мора да имаат над 18 години и да бидат државјани на земја-членка на ЕУ или долгорочен жител на ЕУ. Волонтерите добиваат сместување и патни трошоци, осигурување, постојано учење и развој, месечен надоместок и додаток за преселување за да им помогне во трошоците при враќањето дома.

Зошто решивме да започнеме со овој процес?

Секоја година милиони луѓе се погодени од природни и вештачки катастрофи. По катастрофата, на погоденото население му треба чиста вода, засолниште, помош од храна и заштита. Хуманитарните организации се први на терен кои ги решаваат овие основни потреби. Хуманитарните катастрофи значително го зголемија притисокот врз хуманитарните организации и постои потреба за поширок процент на квалификувани луѓе. Волонтерите за помош на ЕУ им овозможуваат на европските граѓани да ја искористат солидарноста, соработувајќи во хуманитарни проекти ширум светот. Волонтерите за помош на ЕУ им овозможуваат на организациите да ги покријат и нивните потреби за персоналот. Хуманитарната заедница има корист од зголемениот број на компетентни лица обучени од иницијативата за ЕУАВ.

„АДРА“ од Словачка е организацијата што е одговорна за спроведување на проектот ТЕХВ, а освен Волонтерски центар Скопје – учествуваат и организации од Киргистан, Ерменија, Франција, Непал, Камбоџа, Чешка, Србија и од Либан.

Волонтерски центар Скопје е прва и единствена организација од Македонија што учествува во процесот на сертификација. На овој начин, ВЦС продолжува со своето активно учество во разни хуманитарни акции и останува посветен на сферата на волонтирање и нудење помош секаде што има потреба. Со овој проект се зголемуваат капацитетите на човечките ресурси во самата организација, но исто така, придонесува за подигнување на јавната и граѓанска свест за зајакнување на демократските структури и е иницијатива наменета за градење на капацитети на седум организации од трети земји, поточно од различни региони низ целиот свет. Капацитетите на овие организации ќе се градат и зајакнуваат во справувањето со хуманитарни кризи и ефективен надзор на волонтерите.


ЕУ Партнери

СЛОВАЧКА
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

СРБИЈА
ЛИБАНОН