За нас

Волонтерски Центар Скопје е невладина младинска организација формирана во 2005 година од страна на поранешни ЕВС волонтери. Главната цел на организацијата е да им овозможи неформално образование  на младите луѓе во различни области, на локално и интернационално ниво,  да се промовира идејата за волонтерството и да се поврзат младите луѓе без оглед на нивната националност, религија, политички, економски или социјален статус. Вложуваме напори за развој на мултикултурно граѓанско општество, да се зајакне постоечката демократска структура, за подобрување на афирмацијата кај младите преку нивните индивидуални способности и  вештини и да се поврзат младите се со цел нивна поголема соработка.

Визија

Волонтерски Центар Скопје како активен, признаен и влијателен фактор и партнер во општеството кое нуди еднакви можности и пристапи за подобрување на животниот стандард на младите луѓе.

Мисија

ВЦС Скопје работи како активен понудувач на информации и можности за волонтерство и неформална едукација, како на локално така и на меѓународно ниво, приближувајќи ги Европските фондови и програми до младите и нивно вклучување во процесите на донесување на одлуки и младинското информирање


Нашиот тим

Никола Станкоски

Никола Станкоски

Директор
Андреј Наумовски

Андреј Наумовски

Проектен Координатор
Горан Галабов

Горан Галабов

VET & ЕСК Координатор
Горан Адамовски

Горан Адамовски

Уредник на „ВОИСЕС“
Селина Ниеми

Селина Ниеми

Мултимедија Координатор
Евелина Хањска

Евелина Хањска

Координатор за социјални медиуми
Јосип Гегај

Јосип Гегај

Соработник за проектот EUAV - TEHV
Кристофер Махолд

Кристофер Махолд

ЕСК волонтер од Германија
Клариса Леуте

Клариса Леуте

ЕСК волонтерка од Германија
Иван Барбо

Иван Барбо

ЕСК волонтер од Франција
Ана Марек

Ана Марек

ЕСК волонтерка од Полска
Кацпер Крол

Кацпер Крол

ЕСК волонтер од Полска
Јоланта Чиопчињска

Јоланта Чиопчињска

ЕСК волонтерка од Полска

Контактирајте Не

Сакате да бидете локален или нтернационален волонтер во нашата организација или барате партнер за проекти? Обратете ни се директно, споделете ги вашите размислувања и можности за соработка.


Е-ПОШТА:
vcs_contact@yahoo.com

ТЕЛЕФОН:
+38922772095

АДРЕСА:
Емил Зола 3/3-1 1000, Скопје, Македонија