Никола Станкоски – ДИРЕКТОР

Ивана Анѓеловска – Координатор и Супервизор на ЕВС волонтери и Координатор на проектот “Македонски Модел на Обединети Нации”

Вафире Мухареми – Проектен Координатор

Горан Галабов – Соработник на организацијата

Оги Анцевски – IT поддршка

Паулина Голебиовска – ЕВС Волонтер

Антоине Ломба – ЕВС Волoнтер

Ан Аро– ЕВС Волонтер

Клои Думеусоис-  ЕВС Волонтер

Аида Атхмани – Француски цивилен сервис