Никола Станкоски – ДИРЕКТОР

Андреј Наумовски – Проектен Координатор

Вафире Мухареми – Проектен Координатор

Горан Галабов – Соработник на организацијата

Оги Анцевски – IT поддршка

Паулина Голебиовска – ЕВС Волонтер

Селина Ниеми – ЕВС Волонтер

Мадис Сим Кулл – ЕВС Волонтер