• English
  • Македонски
  • Контактирај нѐ

    +389 2 2772 095

  • Пиши ни

    vcs_contact@yahoo.com

  • Follow us

    facebook youtube issuu

Интернационални проекти

Национална Работилница за Верификација на резултати

Волонтерскиот Центар Скопје како координатор, организатор и логистичка подршка на проектот „Училиштата се среќаваат со компаниите“ на национално ниво, на 21.02.2019 година, во хотел Парк, Скопје организираше целодневна Национална Работилница за Верификација на резултатите од Регионалната работилница за Македонија, Албанија и Косово. Проектот е финансиран од австриското Сојузно министерство за образование, наука и истражување, а […]

Човековите права и различните култури

Младинците на денешното општество, живеејќи во динамична средина дел од работите кои се одвиваат во околината  на младите им оставаат прашалници во нивните глави. Во текот на реализацијата на проектот „Без расправање“ младите ги истакнаа прашалниците во нивните глави поврзани со човековите права и различните култури кои кохабитираат во нашата земја. Како организација која е […]

Дебата „Човековите права низ призамата на различните култури“

Универзалните човекови права се неприкосновени и обезбедени за секое човеково суштество. Првиот предизвик на кои наидуваат човековите права се начинот на инкорпорирање во правните системи на различните држави. Од друга страна различните држави се соочени со културите кои кохабитираат на нивна територија и на различен начин ги доживуваат човековите права. Волонтерски Центар Скопје, во рамки […]

Обука за сексуално и репродуктивно здравје – Завршено

Во просториите на Волонтерски Центар Скопје како дел од меѓународниот проект „Knowledge beats taboos” се одржа обука за каде околу 20 млади земаа учество и добија повеќе знаење и информации за сексуалното и репродуктивно здравје. Обуката е дел од проект кој има голем број на настани како тренинзи за младински работници, студиски посети, обуки за […]

Промоција на сликовницата „Огледало на културите“

Минатиот петок беше сведок на новата сликовница „Огледало на културите“ која осамна на истоимената изложба на културни артефакти на културите кои живеаат во Македонија. Сликовницата цели кон претставување на културните заедници кои живеаат во Република Македонија преку еден поинаков, интерактивен начин на презентација на фактите на културните заедници. Во самата сликовница текстот е миниминалистички опишан […]

„Заедно до подобро општество!“

Демократско општество без граѓански сектор е речиси невозможно да постои. Граѓаните преку невладинот сектор вршат влијание и притисок врз властите со цел да се подобри квалитетот на животот во едно општество. Создавањето на плодно поле за среќавање и вмрежување на граѓанските организации помеѓу себе од една страна и запознавање на граѓаните со граѓанските организации од […]

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА СЛИКОВНИЦА 02/2018

Волонтерски Центар Скопје во рамки на проектот “Без расправање“( финансиран од Фондацијата Отворено Општeство Македонија во рамки на програмата младински иницијативи ) има потреба од набавка на услуги за печатење и дизајн на сликовница.   Вашите понуди доставете ни ги на vcs_contact@yahoo.com најдоцна до 20.11.2018, до 16:00 часот.   Во продолжение Ви доставуваме покана за доставување понуди за набавка на услуги за печатење и издавање на Сликовница.    За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на емаил адреса vafire@vcs.org.mk Мухареми Вафире, најдоцна до 16.11.2018 година до 16:00 часот, проектен координатор.   Во очекување на вашите понуди, се најдобро. Покана […]

Врснички работилници во рамки на проектот „Без расправање“

Учењето од врсниците е еден од најмоќните начини да се споделат искуства, информации и практики. Младинците од средните училишта од Гостивар, Скопје и Струга, учесници на летниот камп „ИнКоИн“ – интеркултурна комуникација и интеракција своите искуства, знаења и практики ги споделуваа со своите врсници во нивните училишта. Караванот на врснички работилници во рамки на проектот […]

Летен камп ИнКоИн – Интеркултурна комуникација и интеракција

Волонтерски Центар Скопје од 1-7 август 2018  го реализира интеркултрурниот Летен камп за адолесценти од 16- 18 години во Центарот Солферино во Струга. Летниот камп ИнКоИн- интеркултуна комуникација и интеракција е еден од активностите предвидени во проектот „Без расправање“ реализиран од ВЦС, а финансиски поддржан од Фондација отворено општество – Македонија. Целта на Летниот камп […]

Повик за учесници на Летен камп „ИнКоИн“ во Струга

Почитувани, Волонтерски Центар Скопје во периодот од 1 јули до 30 ноември ќе го реализира проектот „Без расправање“ во три мултиетнички општини во Македонија, Скопје, Струга и Гостивар. Главна цел на проектот е да ја зголеми свесноста на младите за важноста на интеркултурната комуникација и интеракција. Имено, проектот ќе овозможи интензивна и блиска интеркултурна комуникација […]

Page 2 of 3123