Волонтерски Центар Скпоје објавува повик за 8 волонтери во Брисел,  Белгија.

 

Има 8 слободни волонтерски места на неколку различни проекти во Брисел, Белгија.

Повеќето проекти започнуваат во август или септември 2019 и траат 12 месеци. Симнете го инфо пак- от за повеќе детали за секој проект.

Некои проекти содржат директен контакт со обесправени луѓе, што значи дека волонтерите треба да имаат почетно или средно ниво на француски јазик, да се гарантира интеграција во овие проекти.

Испратете ни го вашето CV и мотивационо писмо на англиски на: vcs_contact@yahoo.com

Краен рок за аплицирање на овие проекти е 5-ти март 2019.