Благодарност до сите Претставници на НВО и претставниците на локалните самоуправи кои беа дел од овој состанок.